Van Hogendorpstraat 189 2

Van Hogendorpstraat 189 2

€ 399 000
Onder bod
Van Hogendorpstraat 189 2
1051 BZ AMSTERDAM
Nederland
Kamers: 
3
Vloeroppervlakte: 
42 m²
Bouwjaar: 
1911

**This property is sold by a certified MVA expat broker**For English translation see below Dutch text**

In het zeer levendige en geliefde woon-, winkel- en recreatiegebied Westerpark bieden wij nu een driekamer appartement met een heerlijk balkon op het zuiden te koop aan. Het is een voormalige huurwoning welke deels opgeknapt moet worden. De keuken en de badkamer zijn reeds vernieuwd en de rest is naar eigen smaak in te vullen.

Het appartement is gunstig gelegen t.o.v. winkels, openbaar vervoer en de uitvalswegen richting de A10.
De Westergasfabriek en het Westerpark bieden diverse mogelijkheden aan cultuur en ontspanning.

Het appartement heeft een woonkamer met half open keuken, separate toiletruimte, een slaapkamer met toegang tot het balkon, een badkamer en een extra kamer waar de CV ketel is gesitueerd. Deze kamer kan als kantoor of walk-inn closet worden gebruikt bijvoorbeeld.
De keuken is onlangs vernieuwd en voorzien van een inductiekookplaat, afzuigkap en oven. Daarbij is de badkamer ook compleet vervangen met een nieuwe inloopdouche (regen/handdouche) en een wastafel. De overige zaken als de vloeren in de woonkamer, slaapkamer en keuken, wanden van het appartement, kozijnen, verlichting moeten allemaal nog gedaan worden door de nieuwe koper van dit appartement.

Er is nog geen VvE opgericht. De koper van dit appartement zal deze met de eigenaar van de andere appartementen gaan oprichten na aankoop van de woning.
De woning is gelegen op eigen grond.

Verkoop en overdracht

Verkoopvoorwaarden

Clausules:
De "as if, were if" clausule wordt opgenomen in de koopovereenkomst van deze woning.
Dit houdt kort gezegd in dat u de woning accepteert zoals hij er nu bijstaat en er geen garantie's worden gegeven over staat van onderhoud van de woning door de verkoper.
Uiteraard krijgt u de gelegenheid om de woning bouwtechnisch te laten keuren, indien gewenst.

Oplevering:
- In overleg

Koopakte en notaris:
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Koper dient binnen twee werkdagen na het bereiken van de mondelinge overeenstemming inzake de koopsom en de voorwaarden, een notaris aan te wijzen binnen een straal van 15 km van het ter verkoop aangeboden object, opdat uiterlijk 1 week na deze mondelinge overeenstemming de koopakte ondertekend kan worden. Indien koper binnen deze periode geen notaris heeft aangewezen, heeft verkoper het recht deze aan te wijzen.

***************************************************************************************************

We now offer for sale a three-room apartment with a lovely south-facing balcony in the very lively and popular residential, shopping and recreational area of ??Westerpark. It is a former rental home that needs to be partly renovated. The kitchen and bathroom have already been renovated and the rest can be completed according to your own taste.

The apartment is conveniently located close to shops, public transport and the highways to the A10.
The Westergasfabriek and the Westerpark offer various options for culture and relaxation.

The apartment has a living room with semi-open kitchen, separate toilet, a bedroom with access to the balcony, a bathroom and an extra room where the central heating boiler is located. This room can be used as an office or walk-in closet, for example.
The kitchen has recently been renovated and is equipped with an induction hob, extractor hood and oven. The bathroom has also been completely replaced with a new walk-in shower (rain/hand shower) and a sink. The other things such as the floors in the living room, bedroom and kitchen, walls of the apartment, window frames, lighting all still have to be done by the new buyer of this apartment.

No homeowners' association has been established yet. The buyer of this apartment will set this up with the owner of the other apartments after purchasing the home.
The house is located on private land.

Sale and transfer

Conditions of sale

Clauses:
The "as if, were if" clause is included in the purchase agreement of this home.
In short, this means that you accept the home as it currently stands and no guarantees are given about the state of maintenance of the home by the seller.
You will of course have the opportunity to have the house inspected for structural engineering, if desired.

Delivery:
- In consultation

Purchase deed and notary:
An oral agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words: there is no purchase. There is only a legally valid purchase agreement if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. The buyer must appoint a notary within a radius of 15 km of the object offered for sale within two working days after reaching the oral agreement regarding the purchase price and the conditions, so that the deed of sale can be signed no later than 1 week after this oral agreement. . If the buyer has not appointed a notary within this period, the seller has the right to appoint one.